Werken bij ons

Vacatures

Vacatures

NTC School De Oranje Leeuw te Düsseldorf is per direct op zoek naar een talentvolle leerkracht voor het schooljaar 2019-2020.

 

Algemene informatie 

De Oranje Leeuw verzorgt Nederlands taal- en cultuur (NTC) onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen tussen de 4 en 14 jaar oud in het primair onderwijs. Dit onderwijs is gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland of Vlaanderen en de instroom in het onderwijs aldaar. De ontwikkeling van de leerling op het niveau zoals dat in Nederland vereist is, staat hierbij voorop.
Naast de lessen in de Nederlandse taal, maakt de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.
De Nederlandse School Düsseldorf is een Nederlandse Stichting die is aangesloten bij de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland. Dit betekent dat wij hetzelfde taalonderwijs geven als in Nederland gegeven wordt.

 

Functie

De functie van leerkracht basisonderwijs omvat o.a. het volgende:

Het voorbereiden en geven van taal- en cultuurlessen aan een combinatiegroep (3 lesuren per week op donderdag van 16:00 tot 19:00 uur);


Het schrijven van lesplannen;


Het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend aan de onderwijsdoelen;

Het nakijken en verbeteren van onderwijsactiviteiten van leerlingen;

Het afnemen en registreren van voortgangstoetsen;

Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem;


Het opstellen van rapporten;


Het houden van oudergesprekken;

Het zorgdragen voor een plezierige en veilige leeromgeving in de klas;

Het op de hoogte blijven en toepassen van onderwijsontwikkelingen;

Het rapporteren aan onze onderwijsdirecteur.

 

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die:

In het bezit is van een PABO diploma (NL) of Bachelor in het lager onderwijs (Vlaanderen);

Ervaring heeft met lesgeven in het primaire onderwijs
en bij voorkeur ook ervaring heeft met gedifferentieerd onderwijs;

Zelfstandig kan werken en besluitvaardig is;

Flexibel en stressbestendig is en kan improviseren;

In een internationale omgeving wil werken;

Daarom tevens kan communiceren in het Engels.

 

Aanbod

Een jaarcontract;


Een salaris gebaseerd op de relevante CAO salarisschalen voor Nederlands onderwijs en het aantal uren;


Deelname aan NOB bijscholing;

Meewerken aan de groei van deze vrij nieuwe school. Samenwerking binnen een ambitieus team, met de leraar/directeur, ouderassistenten en student assistenten uit het voortgezet onderwijs;

Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten, zoals computers, bibliotheek, interactief schoolbord en ruime lokalen.

 

Sollicitatieprocedure

Belangstellenden voor deze functie kunnen een Curriculum Vitae en een motivatie brief sturen aan het bestuur van de school. Na de interview ronde zullen kandidaten uitgenodigd worden voor een proefles.

Stichting Nederlandse School Düsseldorf, De Oranje Leeuw, Postfach 103902, 40030 Düsseldorf, Duitsland.

Email: bestuur@deoranjeleeuw.de

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons team wil ondersteunen bij het organiseren van goed onderwijs.


Op dit moment zoeken we nog:


- leden voor de cultuurcommisie.

Aan te melden bij nadine@deoranjeleeuw.de


- studenten van de ISD die het leuk vinden om in de klas te ondersteunen. Ook mogelijk om elke twee of drie weken te helpen. Eventueel te gebruiken als uren voor de maatschappelijke stage van de ISD.

Meer informatie esmee@deoranjeleeuw.de


- leesmoeders en -vaders voor het eerste kwartier van de les in groep 3

Aan te melden bij janneke@deoranjeleeuw.de


CONTACT


Postfach 103902

40030 Düsseldorf

bestuur@deoranjeleeuw.de

De Nederlandse School Düsseldorf, Kamer van Koophandel Haaglanden nr. 55615678

© Copyright. All Rights Reserved.