De Oranje Leeuw
Sponsoring

Sponsoring

De Oranje Leeuw is een ouderinitiatief. Wij ontvangen subsidie van de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland, maar die dekt slechts een kwart van de jaarlijkse kosten. Voor het overige zijn wij afhankelijk van ouder- en sponsorbijdragen. Alle hulp om extra inkomsten voor onze school te werven is van harte welkom. 


Extra inkomsten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aanschaf van nieuw lesmateriaal en voor de organisatie van extra (leuke) activiteiten voor de kinderen.


Er zijn verschillende manieren waarop u de school financieel kunt ondersteunen.


-U kunt zich aanmelden bij Schulengel (https://www.schulengel.de) en via aankopen bij aangesloten websites (o.a. IKEA, Booking.Com, Jako-o) de school ondersteunen. Onze school staat geregistreerd als “Stichting Nederlandse School Düsseldorf”.


-U kunt ons helpen zoeken naar sponsors, die de school eenmalig of structureel willen ondersteunen. 


-Tot slot kunt u zelf een extra financiële bijdrage leveren, via een hogere ouderbijdrage of een extra gift, via Stichting Nederlandse School Düsseldorf, bankrekeningnummer: INGB0007199807


Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Jaarlijks leggen we tijdens de ouderavond verantwoording af over ons financiële beleid en geven we aan, hoe we de inkomsten hebben besteed.© Copyright. All Rights Reserved.