De Oranje Leeuw
Nederlands onderwijs

Verhuizen naar het buitenland

"Het goed beheersen van de moedertaal is, naast een verrijking van de eigen culturele identiteit, van groot belang voor het zelfvertrouwen waarmee een kind de wereld en de toekomst tegemoet treedt. Onderzoek toont aan dat kinderen sneller in staat zijn een vreemde taal te leren wanneer ze een solide basis in hun moedertaal hebben." (Stichting NOB).

Waarom Nederlands onderwijs

Voor de meeste mensen heeft de moedertaal een bijzondere betekenis. Het is de taal die het dichtst bij je staat, waarmee je bent opgegroeid en waarin je je allereerste ervaringen hebt beleefd.


Taal is een wezenlijk bestanddeel van onze identiteit. Door je moedertaal te spreken, begrijp je de cultuur en ken je je wortels. Weten wie je bent en waar je vandaan komt, geeft je de kans je te ontwikkelen. Zo is de moedertaal vaak ook de emotietaal waarin je je het beste kunt uitdrukken.


Vanwege deze sterke emotionele band gaan mensen er vaak van uit dat je je moedertaal of eerste taal niet kwijt kunt raken. Maar als kinderen in een ander land opgroeien, vaak die andere taal de hele dag spreken, wordt het erg moeilijk om taalverloedering te voorkomen.


Wanneer kinderen naar het buitenland verhuizen, neemt de nieuwe schooltaal en die van vriendjes het al snel over van het Nederlands. Om te voorkomen dat kinderen hun moedertaal verliezen is het daarom belangrijk bewust te kiezen voor voldoende Nederlands taalaanbod. Zo richt De Oranje Leeuw als NTC school de aandacht op verschillende lesonderdelen: lezen, woordenschat, grammatica, schrijven en spreken en luisteren. Hiervoor maken we gebruik van dezelfde methodes als in Nederland en er wordt twee keer per jaar een officiële cito toets afgenomen. Kinderen leren onbewust veel door met elkaar om te gaan, ze krijgen nieuwe sociale contacten en de moedertaal wordt gesproken en geoefend. Het doel van deze lessen is de kennis van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit vergemakkelijkt tevens de eventuele instroming in het Nederlandse onderwijs.

NTC-school in Düsseldorf

NTC-onderwijs van De Oranje Leeuw is een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op de internationaal dagschool in Düsseldorf, waar meestal Engelstalig onderwijs wordt gegeven, of op een van de Duitstalige dagscholen (Kindergarten / Grundschule). De lessen vinden plaats na afloop van de dagschool.


Het onderwijs wordt deels groepsgewijs, deels individueel gegeven en richt zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Wij gebruiken dan ook een Nederlandse lesmethode en we nemen dezelfde Cito-toetsen af als de Nederlandse basisscholen.


Kinderen met ten minste één Nederlandstalige ouder die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal bij te houden of te leren, zijn welkom op onze school. Wij verwachten dat de leerlingen een Nederlandse of Vlaamse nationaliteit hebben, waarbij er ook in thuissituaties Nederlands gesproken wordt.


De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met enthousiaste, in Nederland/Vlaanderen opgeleide leerkrachten.


De Oranje Leeuw verzorgt tevens drie cultuurdagen per jaar. Dit kunnen uitstapjes zijn net over de grens naar Nederland, maar ook dichter bij worden er leuke en leerzame dagen georganiseerd.© Copyright. All Rights Reserved.