De Oranje Leeuw
Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs

"Hoewel taal van zichzelf een cultuurdrager is, draagt ook het cultuuronderwijs bij aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen in het wereldwijd Nederlands onderwijs. Door leerlingen niet alleen hun moedertaal, maar ook de cultuur van hun vaderland mee te geven fungeren zij in hun verdere leven als ambassadeur van hun thuisland Nederland of Vlaanderen en verloopt een eventuele terugkeer soepeler." (Stichting NOB).

de handvatten om thematisch aan de slag te gaan met woordenschat en cultuur. Daarnaast wordt er, ter voorbereiding van de 3 cultuurdagen, in de klas aandacht besteed aan het desbetreffende thema.


In groep 6, 7 en 8  wordt er gebruik gemaakt van de methode  (neder)Land in zicht, uitgebreid met veel beeld- en tekstmateriaal. Bovendien staat het met elkaar in gesprek over culturele diversiteit en identiteitsontwikkeling centraal, omdat het feit dat ze in een ander land opgroeien dan familiegenoten of een andere achtergrond hebben dan vriendjes  deze kinderen bezighoudt.


De groepen 5 t/m 8 schrijven tevens ook een werkstuk over een Nederland gerelateerd  onderwerp.

Cultuuronderwijs staat op de Oranje Leeuw hoog in het vaandel. Wij vinden dat de leerlingen niet alleen goed Nederlands moeten kunnen schrijven, spreken en begrijpen als ze onze school na groep 8 verlaten. Het gaat ons ook om het vormen van de Nederlandse identiteit die de leerlingen hebben; soms als voorbereiding op hun terugkeer naar Nederland, maar vaak om ze een stukje kennis mee te geven over hun afkomst.


In de groepen 1 en 2 wordt thematisch aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur, verweven met woordenschat en andere   voorbereidende en vormende taalactiviteiten. In groep 3, 4 en 5 reiken de methodes Veilig Leren Lezen en Taal Actief 4 ons

Voorbeelden van de afgelopen thema's van cultuurdagen en lessen:

- Sinterklaas

- Nederlands Openluchtmuseum

- Nederlandse schilders

- In Holland staat een huis

- Rondje Nederland (leesbevordering)

- Canon van de Nederlandse geschiedenis

- Bezoek aan een kasteel in Nederland

- Beroepen en werk

© Copyright. All Rights Reserved.