De Oranje Leeuw
Registratie

Registratie

Nieuwe leerlingen hebben recht op twee gratis proeflessen. Met de ouders van nieuwe leerlingen wordt een intakegesprek gevoerd om het leerdoel, de taalvaardigheid en de volgende stappen te bepalen.


Voor informatie kunt u terecht bij 


Taco Brandsen

Email: bestuur @deoranjeleeuw.de

Inschrijving


Om uw kind(eren) te registreren, kunt u het inschrijfformulier downloaden door op de volgende link to klikken:


Inschrijfformulier


Het ingevulde inschrijfformulier kunt u sturen naar:

Stichting Nederlandse School Düsseldorf

De Oranje Leeuw

Postfach 310334

40482  Düsseldorf


of bestuur @deoranjeleeuw.de© Copyright. All Rights Reserved.