De Oranje Leeuw
Onze school

Onze Missie

Onze School

De Oranje Leeuw, opgericht in 2012, verzorgt Nederlandse taal- en cultuurlessen voor leerlingen in het basisonderwijs. Onze school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) van wie zij ondersteuning krijgt ter behoud van een goede onderwijskwaliteit. Daarmee houdt zij zich aan de algemene kerndoelen voor Nederlands taalonderwijs zoals vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs.


Onze school is een stichting naar Nederlands recht.


Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Düsseldorf en omstreken wonen, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of België. Om de aansluiting met het Nederlands/Belgisch onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal, ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.


Het onderwijs op De Oranje Leeuw sluit aan op de belevingswereld van de kinderen, rekening houdend met de gestelde kerndoelen en referentieniveaus die door het Ministerie van Onderwijs in Nederland zijn gesteld.


De leerprestaties van onze leerlingen worden periodiek geëvalueerd door middel van het afnemen van methodegebonden- en cito toetsen.


Onze school neemt uitsluitend kinderen aan met een Nederlandse of Vlaamse nationaliteit en/of kinderen met een basiskennis van het Nederlands.


Bij het kennismakingsgesprek met nieuwe leerlingen en door middel van twee gratis proeflessen, wordt in overleg met de ouders/verzorgers besproken in welke groep het kind wordt geplaatst en aan welke leerdoelen zal worden gewerkt.


© Copyright. All Rights Reserved.