De Oranje Leeuw
Bibliotheek en Media

Online zijn vele leuke en leerzame toepassingen te vinden om thuis lekker aan de slag te gaan met Nederlands.


Klik hier voor apps voor de kleuters.

Klik hier voor apps voor het leren lezen.

Klik hier voor apps vanaf groep 4.


Bibliotheek

Educatieve

Apps

Onze Nederlandse bibliotheek bestaat uit een boekentrolley in een van onze leslokalen.  Deze is altijd toegankelijk voor de kinderen tijdens lestijd en wij stimuleren de leerlingen dan ook om (wekelijks) boeken te lenen. Recentelijk heeft er een nieuwe en verbeterde inventarisatie en categorisatie plaatsgevonden. Alle boeken hebben nu een avi en staan op volgorde naar niveau.


Klik hier voor de inventarisatielijst van onze bibliotheek. Neem gerust een kijkje om te zien of het boek wat je al langer zoekt erbij zit.


Mochten jullie bepaalde boeken uit willen lenen, kunnen jullie contact opnemen met de juf van jullie kind(eren).

Mochten jullie liever bepaalde boeken nog willen schenken, dan nemen we die graag aan. Daarvoor graag contact opnemen met Nadine Vermeiren: nadine @deoranjeleeuw.de.

© Copyright. All Rights Reserved.

CONTACT


Postfach 103902

40030 Düsseldorf

bestuur@deoranjeleeuw.de

De Nederlandse School Düsseldorf, Kamer van Koophandel Haaglanden nr. 55615678