De Oranje Leeuw
In de klas

Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 ligt het accent op het uitbreiden van de woordenschat, mondeling taalgebruik, beginnende geletterdheid, het aanleren van begrippen, begrijpend luisteren en de Nederlandse cultuur. Het doel is om de leerlingen op een speelse wijze vaardig te laten worden in de Nederlandse taal. Dit wordt gedaan aan de hand van thematisch werk. Per aantal weken zal er een nieuw thema aan bod komen. Tijdens de les worden vervolgens allerlei activiteiten gepland zoals: voorlezen, kringgesprekken, zingen, video's bekijken en bespreken, werkbladen maken, knutselen, taalspelletjes enzovoorts. Aan het einde van groep 2 zullen de kinderen al een start maken met de methode 'Veilig Leren Lezen'.


Groep 3

In groep 3 starten de kinderen met het leren lezen en schrijven. De kinderen werken met de methode ‘Veilig leren lezen’ en werken gedurende het schooljaar 10 kernen af. Met behulp van structureerwoorden worden de Nederlandse klanken en letters aangeboden. Naast spelling en woordenschat is het leren lezen in groep 3 een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen het technisch lezen, maar ook de leesbeleving en de leesmotivatie is voor ons belangrijk. Er wordt elk jaar met een leesproject gewerkt en de voortgang van de kinderen wordt regelmatig in kaart gebracht. Daarnaast komen belangrijke Nederlandse culturele evenementen op een leuke en leerzame manier aan bod.


Groep 4

Lezen kunnen de kinderen nadat ze groep 3 beëindigden, maar we blijven oefenen met hardop lezen in kleine groepjes. Ook taal, woordenschat en spelling staan elke week op het programma volgens de methode ‘Taal Actief 4’. We werken in thema's en leren nieuwe taalbegrippen en spellingsregels. Een thema wordt afgesloten met een toets en dictee. Stap voor stap werken de leerlingen zelfstandiger en lezen/schrijven ze met meer zelfvertrouwen. Rond februari komt er nog een extra onderdeel bij en beginnen de leerlingen met 'Begrijpend lezen'. Een jaar vol taal.


Groep 5

De kinderen van groep 5 werken zoveel mogelijk zelfstandig en volgen de methode ‘Taal Actief 5’. Elke week verdiepen ze zich in taal, woordenschat en spelling. We werken telkens een 4-tal weken rond een specifiek thema en sluiten af met een toets en dictee. Ook 'Begrijpend lezen' is een wekelijks terugkerende opdracht. Schrijfopdrachten worden belangrijker en de leerlingen zullen in groep 5 een eerste werkstuk maken en bespreken. Een jaar waar niet alleen taal, maar ook zelfstandigheid en schrijven centraal staan.


Bovenbouw (Groep 6, 7 en 8)

In de bovenbouw staan ook de leerdoelen van ‘Taal Actief 4’ centraal. Naast de spelling, woordenschat, taal verkenning en werkwoordspelling wordt er in de les aandacht besteed aan schrijf- en presentatievaardigheid. Ook cultuuronderwijs wordt niet vergeten; de feestdagen, vaderlandse geschiedenis, topografie en jeugdliteratuur spelen een belangrijke rol in ons curriculum.


© Copyright. All Rights Reserved.