De Oranje Leeuw
Schoolgids en -plan

Schoolgids

De schoolgids is bedoeld om ouders en leerlingen te informeren over het onderwijs op ‘De Oranje Leeuw’. De schoolgids laat zien wat onze school uw kind te bieden heeft. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze school een goede keuze is voor Nederlands onderwijs. De ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij ook uit waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. De schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie.


Klik                 voor de actuele schoolgids.


Schoolplan

Het schoolplan heeft vooral de functie van een beleidsdocument. Ons huidige schoolplan geeft het beleid weer voor  de periode van 2021-2024. Zaken die daarbij onder andere aan bod komen zijn onderwijsbeleid, personeelsbeleid en kwaliteitszorg. 

Het beleid vormt de basis voor planmatige schoolontwikkelingen en dient als uitgangspunt voor de planning van de beleidsvoornemens per schooljaar. Ook is het schoolplan de verantwoording naar de Stichting NOB en de overheid; het schoolplan wordt in ontvangst genomen door de inspectie en bij schoolbezoek getoetst aan de werkelijke situatie.


Klik                 voor het schoolplan 2021-2024


© Copyright. All Rights Reserved.